Česky   English

Působnost a realizace

Oblasti činnosti:

 • silnoproudé elektroinstalace do 1000 V,
 • projekce silových a ovládacích obvodů, návrhy rozváděčů, ovládacích pultů, kabelových rozvodů,
 • řízení logického typu,
 • řízení regulačního typu,
 • programování řídicích systémů,
 • programování operátorských panelů,
 • parametrování pohonů,
 • vizualizace, diagnostika,
 • sběr dat, monitoring,
 • překreslení starší výkresové dokumentace do systému EPLAN,
 • analýza systému řízení technologie,
 • vytipování snímačů, akčních členů,
 • sestavení principů řízení, vytvoření zadání a výchozího popisu řízení,
 • dodávky dílčí nebo komplexní (čidla, speciální kabely, řídicí systémy, elektrické pohony),
 • montáže, oživování,
 • záruční i pozáruční servis, doplňky a změny v ovládání.

 

Typické projekty:

 • řízení malých jednoúčelových strojů (zakladače, vazače, lisy, tvarovače, odvíječky, navíječky, testery),
 • řízení autonomních částí výrobních linek (lakování, chemická úprava, tváření, odsávání),
 • řízení celých technologických linek,
 • doprava a skladování surovin i materiálů,
 • obnova zastaralých nebo dosluhujících elektroinstalací spojená s náhradou klasické reléové logiky programovatelnou automatizační technikou,
 • obnova elektrických pohonů s cílem získání ekonomických úspor při spotřebě elektrické energie a při údržbě pohonu (měkké rozběhy a doběhy pohonů, řízení otáček),
 • náhrada starších stejnosměrných pohonůnákladnou a složitou údržbou moderními pohony se střídavými asynchronními motory.

 

Realizace projektů:

 • konzultace, osazení a dodávky vhodných senzorů pro různorodé potřeby řízeného procesu s ohledem na okolní podmínky a snímaný materiál,
 • dodávky běžných i speciálních kabelů pro průmyslové datové sítě, pružná a ohebná vedení pro pohyblivé přívody, spirálové a ploché kabely,
 • dodávky dílčích částí nebo celých sestav řídicích systémů,
 • dodávky regulovaných pohonů.

 

Postup při realizaci projektů:

 • nabízíme vstřícnou a úzkou spolupráci se zákazníkem od samotného počátku, kdy postupné konzultace vedou k vytvoření projekčního zadání a k vyjasnění všech technických a ekonomických údajů, technologických postupů, návazností podle výrobních potřeb a možností nabízeného řešení,
 • následuje fáze vytváření projektové dokumentace skládající se z výkresové dokumentace elektrických obvodů, zapojení vstupních a výstupních signálů, vnitřních i vnějších spojů, kabeláže, výkresů svorkovnic a dispozičních schémat stroje nebo celé technologické lin­ky,
 • souběžně se projektují vlastní řídicí algoritmy a sekvence pro zvolený řídicí automat, včetně aplikačních programů přístrojů pro styk s obsluhou,
 • během tvorby projektové a programové dokumentace a zejména před ukončením prováděcího projektu obvykle následuje závěrečná konzultace především dispozičních rozmístění jednotlivých komponentů a celků s cílem maximálně vyhovět potřebám zákazníka a zohlednit změny vzniklé během fáze projektování,
 • při návrhu typů přístrojů pro elektrické obvody především vycházíme z potřeb a možností zákazníka, ve kterých je zohledněn typový rozsah stávajících přístrojů a jeho skladový sortiment náhradních dílů,
 • montáž je završena kontrolou všech obvodů z hlediska funkčnosti, provedení a bezpečnosti, po úspěšné montáži přicházejí na řadu oživovací a ladicí práce, které jsou ukončeny zkušebním a ověřovacím provozem spojeným se zaškolením obsluhy,
 • po skončení ověřovacích zkoušek je aktualizována výkresová dokumentace prováděcího projektu podle skutečného stavu, vzniká výsledná výkresová dokumentace včetně popisů ovládání a principů řídicích algoritmů,
 • po dohodě se zákazníkem je možno držet servisní dohled nad řídicím systémem i po skončení povinných garancí a umožnit tak zákazníkovi průběžně reagovat na nové technologické požadavky vznikající vývojem pracovních postupů nebo rozšiřováním výrobního programu,
 • použití modulárních a decentralizova­ných programovatelných řídicích systémů umožňuje návrh a realizaci takového systému řízení, který plně vyhovuje aktuálním potřebám technologie a ovládání s respektováním rozumných rezerv,
 • programovatelnost a modularita umožňuje velmi rychle reagovat na nutné změny vyvolané výše uvedenými vlivy,
 • důležitou složkou komplexního řídicího systému je diagnostika poruch i běžných pracovních fází nebo stavů, která je nedílnou součástí aplikačních programů a vizuálně umožňuje obsluze pomocí přístrojů pro styk s obsluhou sledovat stav technologie a zařízení.

 Vybrané reference

Vrtací stroj 1

Global Technik s.r.o., Odry

Tento jednoúčelový stroj vrtá třemi vřeteny ve speciálním pořadí přesné otvory do osových hřídelí rychloběžných roletových vrat.

červenec 2006, EFAFLEX-CZ, Opařany

více info

Vrtací stroj 1


Zařízení pro měření hydraulického rázu na oleji


Ve spolupráci PKS servis s.r.o., H+D Elektromontáže s.r.o.
Dodavatelsky ifm electronic a Schmachtl (UNITRONICS), kteří poskytli výhodně senzory a řídící systém unitronics.

více info

Zařízení pro měření hydraulického rázu na oleji


Zařízení na recyklaci PET odpadu, závod Doksy

Exelsior Group s.r.o., Bohumín, ČR

Výhodné nasazení systému Siemens ET200S na sběrnici Profinet s dílčími procesory a I/O stanicemi.

2010 / 2011

více info

Zařízení na recyklaci PET odpadu, závod Doksy© 2011–2013 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign