cz en

Působnost a realizace

Oblasti činnosti:

 • silnoproudé elektroinstalace do 1000 V,
 • projekce silových a ovládacích obvodů, návrhy rozváděčů, ovládacích pultů, kabelových rozvodů,
 • řízení logického typu,
 • řízení regulačního typu,
 • programování řídicích systémů,
 • programování operátorských panelů,
 • parametrování pohonů,
 • vizualizace, diagnostika,
 • sběr dat, monitoring,
 • překreslení starší výkresové dokumentace do systému EPLAN,
 • analýza systému řízení technologie,
 • vytipování snímačů, akčních členů,
 • sestavení principů řízení, vytvoření zadání a výchozího popisu řízení,
 • dodávky dílčí nebo komplexní (čidla, speciální kabely, řídicí systémy, elektrické pohony),
 • montáže, oživování,
 • záruční i pozáruční servis, doplňky a změny v ovládání.

 

Typické projekty:

 • řízení malých jednoúčelových strojů (zakladače, vazače, lisy, tvarovače, odvíječky, navíječky, testery),
 • řízení autonomních částí výrobních linek (lakování, chemická úprava, tváření, odsávání),
 • řízení celých technologických linek,
 • doprava a skladování surovin i materiálů,
 • obnova zastaralých nebo dosluhujících elektroinstalací spojená s náhradou klasické reléové logiky programovatelnou automatizační technikou,
 • obnova elektrických pohonů s cílem získání ekonomických úspor při spotřebě elektrické energie a při údržbě pohonu (měkké rozběhy a doběhy pohonů, řízení otáček),
 • náhrada starších stejnosměrných pohonůnákladnou a složitou údržbou moderními pohony se střídavými asynchronními motory.

 

Realizace projektů:

 • konzultace, osazení a dodávky vhodných senzorů pro různorodé potřeby řízeného procesu s ohledem na okolní podmínky a snímaný materiál,
 • dodávky běžných i speciálních kabelů pro průmyslové datové sítě, pružná a ohebná vedení pro pohyblivé přívody, spirálové a ploché kabely,
 • dodávky dílčích částí nebo celých sestav řídicích systémů,
 • dodávky regulovaných pohonů.

 

Postup při realizaci projektů:

 • nabízíme vstřícnou a úzkou spolupráci se zákazníkem od samotného počátku, kdy postupné konzultace vedou k vytvoření projekčního zadání a k vyjasnění všech technických a ekonomických údajů, technologických postupů, návazností podle výrobních potřeb a možností nabízeného řešení,
 • následuje fáze vytváření projektové dokumentace skládající se z výkresové dokumentace elektrických obvodů, zapojení vstupních a výstupních signálů, vnitřních i vnějších spojů, kabeláže, výkresů svorkovnic a dispozičních schémat stroje nebo celé technologické lin­ky,
 • souběžně se projektují vlastní řídicí algoritmy a sekvence pro zvolený řídicí automat, včetně aplikačních programů přístrojů pro styk s obsluhou,
 • během tvorby projektové a programové dokumentace a zejména před ukončením prováděcího projektu obvykle následuje závěrečná konzultace především dispozičních rozmístění jednotlivých komponentů a celků s cílem maximálně vyhovět potřebám zákazníka a zohlednit změny vzniklé během fáze projektování,
 • při návrhu typů přístrojů pro elektrické obvody především vycházíme z potřeb a možností zákazníka, ve kterých je zohledněn typový rozsah stávajících přístrojů a jeho skladový sortiment náhradních dílů,
 • montáž je završena kontrolou všech obvodů z hlediska funkčnosti, provedení a bezpečnosti, po úspěšné montáži přicházejí na řadu oživovací a ladicí práce, které jsou ukončeny zkušebním a ověřovacím provozem spojeným se zaškolením obsluhy,
 • po skončení ověřovacích zkoušek je aktualizována výkresová dokumentace prováděcího projektu podle skutečného stavu, vzniká výsledná výkresová dokumentace včetně popisů ovládání a principů řídicích algoritmů,
 • po dohodě se zákazníkem je možno držet servisní dohled nad řídicím systémem i po skončení povinných garancí a umožnit tak zákazníkovi průběžně reagovat na nové technologické požadavky vznikající vývojem pracovních postupů nebo rozšiřováním výrobního programu,
 • použití modulárních a decentralizova­ných programovatelných řídicích systémů umožňuje návrh a realizaci takového systému řízení, který plně vyhovuje aktuálním potřebám technologie a ovládání s respektováním rozumných rezerv,
 • programovatelnost a modularita umožňuje velmi rychle reagovat na nutné změny vyvolané výše uvedenými vlivy,
 • důležitou složkou komplexního řídicího systému je diagnostika poruch i běžných pracovních fází nebo stavů, která je nedílnou součástí aplikačních programů a vizuálně umožňuje obsluze pomocí přístrojů pro styk s obsluhou sledovat stav technologie a zařízení.

 


Kontakt

Sídlo: APLAUS spol. s r.o.
Janovská 1201/11a
725 25 Polanka nad Odrou
Česká republika

Tel.:+420 596 635 417
Mobil:+420 605 248 901
E-mail:aplaus@aplaus.cz
IČO:49606875
DIČ:CZ49606875
Č. účtu:7712150287/0100 (K.B.)
Obchodní rejstřík: Oddíl C, č. vl. 11967,
Obchodní soud v Ostravě,
29. 4. 1994.

© 2011–2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránekwebdesign