cz en

Řídicí systémy

Řídící systémy

Řídicí systémy jsou programovatelná zařízení ovládající daný technologický proces. Jedná se o soustavu z oboru automatizační techniky, která nalézá uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Řídicí systémy jsou tvořeny ovládacími panely a centrální řídicí jednotkou – specializovaným počítačem, který přijímá pokyny z ovládacích panelů a vysílá příkazy k jednotlivým přístrojům. Ve výsledku lze tedy z jednoho ovládacího prostředí řídit více různých zařízení.

Významnou složkou řídicího systému je diagnostika poruch a běžných pracovních fází, které umožňují obsluze sledovat stav zařízení.Celosvětový úspěch řídicích systémů Unitronics

Řídicí systémy Unitronics zaznamenávají celosvětový úspěch díky svým jedinečným vlastnostem za přijatelnou cenu.

Řídicí systémy Unitronics jsou navrženy jako OPLC neboli programovatelný logický automat s integrovaným operátorským panelem. Toto řešení přináší nesporné výhody v tom, že programové i vizuální prostředí zadáváte v rámci jediného prostředí a jednoduchého rozhraní.

Díky důrazu na maximální efektivitu vznikají řídicí systémy Unitronics, které obsáhnou většinu automatizačních aplikací zahrnujících nejjednodušší stroje i rozsáhlé a složité technologie.

Unitronics nabízí řídicí systémy s nejzákladnějšími vlastnostmi, dále pak modelovou řadu UniStream a Vision, kde jsou např. k dispozici 3 druhy časovačů, čítače, PID regulátor atd. Řídicí systémy Unitronics mohou být navíc rozšířeny rozšiřujícími moduly, které zaručují takové uspořádání, které bude zvolené aplikaci nejlépe vyhovovat.

Přehled používaných modelů řídicích systémů Unitronics.PLC řídicí systémy (Siemens)

PLC řídicí systémy neboli programovatelné logické automaty jsou malé průmyslové počítače, které na základě programovatelné paměti a digitálních nebo analogových vstupů a výstupů regulují aplikace a procesy. Mimo jiné PLC řídicí systémy analyzují proces výroby – rozpoznají například množství spotřebované energie, odhalí chyby a ztráty. Kvalitní a výkonné PLC řídicí systémy (Siemens) zajistí efektivní a bezproblémový provoz.

Díky PLC řídicím systémům lze automatizovat téměř vše, proto se dnes stávají nedílnou a samozřejmou součástí jakýchkoli automatizačních jednotek, které nacházejí uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu – ať už se jedná o strojírenství, chemický průmysl, energetiku nebo zemědělství.

Podívejte se také na další služby, které nabízíme jako jsou automatizace, projektování řídících systémů, řízení strojů a vizualizace, procesní instrumentace.Vybrané reference řídicích systémů

Razící lis MIOS - úprava pohonu ražení a řízení lisu

Semperflex Optimit, s.r.o., Odry, ČR

Klasický lis se systémem setrvačník/brzda/sp­ojka byl upraven na pohon elektrickým lineárním aktuátorem.

Říjen 2012

Linka svařování trnů č.7

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., ODRY

Linka na svařování trnů, aby se daly opakovaně použít v kontinuální délce při výrobě hadic.

Elektrická instalace vulkanizačních lisů SGT1

SUM Odry

Řízení Unitronics a nový bezpečnostní systém Siemens 3RK3 pro tři lisy najednou

březen … červenec 2009

Kontakt

Sídlo: APLAUS spol. s r.o.
Janovská 1201/11a
725 25 Polanka nad Odrou
Česká republika

Tel.:+420 596 635 417
Mobil:+420 605 248 901
E-mail:aplaus@aplaus.cz
IČO:49606875
DIČ:CZ49606875
Č. účtu:7712150287/0100 (K.B.)
Obchodní rejstřík: Oddíl C, č. vl. 11967,
Obchodní soud v Ostravě,
29. 4. 1994.

© 2011–2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránekwebdesign